15 éves a Szarkaláb Néptáncegyüttes PDF Nyomtatás E-mail

1995 novemberében megvalósult az Apáczai Csere János Líceum diákjainak és tanári karának egyik nagy álma: hivatalosan is megalakult az iskola néptáncegyüttese Szarkaláb néven. Ezen együttes létrejöttét többéves névtelenül „táncolás” el?zte meg Pillich Gyöngyvér, Csorba Tibor, Márk Melinda és az abban az id?ben még brassais Pillich Balázs vezetésével. A Szarkaláb Néptáncegyüttes vezet?je a kezdetekben Pillich Gyöngyvér volt, aki az iskola részér?l az akkori vezetés mellett Tonk Mária tanárn? teljes kör? támogatását élvezte. Tonk Mária tanárn?nek köszönhet?en sikerült elfogadtatni az iskola diákságával, a tanári karral azt az új helyzetet, amelyet a Szarkaláb megjelenése teremtett.

A semmib?l próbáltunk hagyományt teremteni az Apáczai Csere János Líceum berkeiben is. Meg kell természetesen említenünk Szilágyi Júlia, Wolf Rudolf igazgatók és Kató Levente, Wanek Judit és Mihály Béla aligazgatók nevét is, akik nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy az iskolában m?ködhessünk, és mindent megtettek azért, hogy a néptánc tanulásába minél több diák bekapcsolódhasson, hogy az együttestagok, vagy a táncolnivágyók érezzék, hogy a Szarkaláb valóban az iskoláé, mindannyiunkké.

            Az évek során mind az együttesvezet?k, mind pedig a tagok cserél?dtek. 1998-tól az együttes vezetését Pillich Balázs vette át, az Apáczai Csere János Líceum részér?l pedig 1999-t?l Mihály Béla testnevelés tanár felelt a csapat munkájáért. 1999-ben teljes egészében kicserél?dött az együttes tagsága, ez a szakadás egybeesett egy új kolozsvári néptáncegyüttes, az Ördögtérgye Néptáncegyüttes megalakulásával.

            Wolf Rudolf igazgató úr határozott támogatására, buzdítására alakult újra az együttes. Ett?l az évt?l kezdve az együttes zömét már nem kizárólag apáczais diákok, hanem véndiákok és Erdély különböz? vidékeir?l származó, Kolozsváron tanuló egyetemi hallgatók alkotják. Az új csapat összekovácsolódása révén a 2000-2003 közötti id?szakban több bel- és külföldi rangos fesztiválon, rendezvényen vett részt az együttes, mint az els? öt évben.

            Jelenleg, köszönhet?en a törzstagok nagy számának (annak ellenére, hogy még mindig rendszeresen cserél?dnek a tagok) a Szarkaláb Néptáncegyüttes mondhatni aranykorát éli, a utóbbi években számos rangos fesztiválról, rendezvényr?l jött haza dícséretek özönével a csapat, rengeteg elismerést kaptunk.

            2006. november 25.-én együttesünk átvehette az Erdélyi Magyar Közm?vel?dési Egyesület által adományozott KACSÓ ANDRÁS DÍJAT, melyet ”az erdélyi néptánc hagyományok ápolásáért és a Szent István napi nemzetközi néptánc találkozó megszervezéséért” kapott a csapat.

            Együttesünk fennállásának 14 éve alatt több mint 50 fesztiválnak, falunapnak, kiállításnak, ünnepségnek volt a meghívottja, közel 450 fellépésünk volt Erdélyben, Magyarországon, Felvidéken (Szlovákia), Vajdaságban (Szerbia), Dél-Bánátban (Szerbia), Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában, Németországban, Svájcban, Franciaországban, Lengyelországban, Litvániában, Lettországban, Észtországban, Finnországban, Görögországban, Portugáliában, Olaszországban, Szardíniában.

            Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy többízben vehettünk részt a németországi szorb kisebbség legnagyobb rendezvényén, a „Lausitz” Nemzetközi Kisebbségi Fesztiválon, mely eseményt Európa legnagyobb kisebbségi találkozójaként tartanak számon; a lengyelországi lemkek „Kyczera” Kisebbségi Fesztiválján; valamint az összmagyarság képviseletében részt vehettünk 2004 májusában, a Lyonban (Franciaország) szervezett „Európa fesztiválon”, melyet az új tagállamok Únióba való felvételének a tiszteletére szerveztek. Rigában, Lettország f?városában 2002 nyarán a híres „Sudmalinas fesztivál” résztvev?i voltunk, melyen Románia mellett, szintén az összmagyarságot képviseltük. Ugyanakkor részt vettünk még olyan rangos nemzetközi fesztiválokon, mint az I. Patras International Folk-dance Festival - Patra, Görögország (2006), 33. Festi Maiorca Nemzetközi Néptánctalálkozó - Maiorca, Figueira da Foz, Ferreira-a-Nova – Portugália (2007),  XIII. Duna Karnevál - Budapest, Magyarország (2008), 33rd Festival Internationale del Folklore Is Periglias - Assemini, Szardínia (2009), 12th International Festival of Ethnic and National Minorities - Legnica, Lengyelország (2009). Itthon is szinte valamennyi rangos fesztiválnak, falunapnak, találkozónak visszatér? vendégei vagyunk.

            A 14 év alatt az el?adás, turné-szervezéssel, támogatásszerzéssel, a teljes infrastruktúrájának használatával a Heltai Gáspár Könyvtári Alapítvány támogatja együttesünket, úgymond fenntartó intézménynek tekintjük ezen egyesületet. Szintén a Heltai Alapítvánnyal való szoros együttm?ködésünk eredményeként társszervez?i vagyunk az évente megszervezett „Szent István-napi Néptánctalálkozónak”, melyet már a szakmai körök Erdély, Románia, s?t a Kárpát-medence legnagyobb nemzetközi kisebbségi fesztiváljaként tartanak számon. Ezen kívül együttesünk tagjai aktívan résztvettek az alapítvány által szervezett kulturális programok lebonyolításában, így a kolozsvári táncház több éves m?ködtetéséhez is hozzájárultunk. 2006-tól az Alapítvány tet?terében kialakított el?adó-, próba-, konferenciateremben havi rendszerességgel újra indítottuk a kolozsvári táncházat, mely jelenleg heti rendszerességgel folk-kocsma, táncház formájában m?ködik.

            2008-ban bejegyeztük a SZARKALÁB KULTURÁLIS EGYESÜLETET, mely immár önálló jogi keretet biztosít együttesünknek.  

            Az önállósulás azonban nem jelenti az iskolától való teljes elszakadást, folyamatosan toborzunk új tagokat a csapatba, valamint mindig is arra törekszünk, hogy minél több diákkal, gyerekkel megismertessük, megszerettessük népi hagyományainkat, táncainkat.

Célunk minél több apáczais diákot bevonni együttesünk munkájába, valamint a 2005-ben megalapított Szarkalábacskák Gyerek-Néptáncegyüttes lábraállítása.

            Együttesünknek saját zenekara nincs, Erdély valamennyi táncház-zenekarával dolgoztunk már. Muzsikált már nekünk a Palló, Tarisznyás, Tüske, Pirászló, Heveder, Csalóka zenekar, a Háromszék és a Hargita Együttesek zenekarai, Fodor Netti Sándor, ifj. Fodor Sándor, ifj. Tóni Rudolf, Pusztai Aladár, ifj. Pusztai Aladár, Sztojka János, Kodoba Florin, Gyárfás Róbert, Simon István, Bartis Zoltán, Harmadik zenekar, valamint további táncház-zenészek.

            A Szarkaláb Néptáncegyüttes 2005/2006-ban ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. Ezen évfordulót több rangos rendezvénnyel, bel- és külföldi fellépéssel ünnepeltük. A VII. Szent István-napi Néptánctalálkozón külföldi partneregyütteseinkkel emlékeztünk meg az elmúlt évek szép emlékeir?l, a Vendégségben Budapesten, valamint több magyarországi és felvidéki kiszállás során azon partnereink, barátaink meghívásainak tettünk eleget, akikkel a 10 év alatt szoros együttm?ködésben voltunk. Belföldön is egymást érték a meghívások, falunapokon, különféle fesztiválokon, ünnepségeken örvendeztettük a közönséget.

A „10 év Szarkaláb” ünnepségsorozat utolsó momentumaként szerveztük meg 2006. március 25-26.-án a „10 év Szarkaláb” Ünnepi Fesztiválunkat, mely során valamennyi volt és jelenlegi szarkalábas, valamennyi együttm?köd? zenekar, zenész, valamint a környékbeli partner-barát néptáncegyüttesek jelenlétével, együttm?ködésével ünnepeltünk. A 26.-i Gálam?soron a Szarkaláb jelenlegi táncosai mellett, a kolozsvári Bogáncs, Zurboló, Ördögtérgye, Dor Transilvan Néptáncegyüttes, a Szarkalábacskák Gyerek-Néptáncegyüttes, a szamosújvári Kaláka Néptáncegyüttes, a Tüske, Tarisznyás, Pirászló zenekarok, Bartis Zoltán, Simon István, ifj. Fodor Sándor, Kodoba Florin léptek fel.

            2011-ben ismét ünnepelt az együttes, 15. születésnapunkat észak-mez?ségi magyar és román táncokat tartalmazó új m?sorunk bemutatásával, helyi partner-együtteseinkkel közös gálam?sorral, táncházzal ünnepeltük.

 
Következő >